Exhibition

Jennifer Taylor

16 Jun 2018 – 15 Jul 2018

Event times

Tue - Sat 10:00-20:00, Sun 12:00-20:00, Mon 17:00-20:00

Cost of entry

Free

Oriel Mwldan

Cardigan
Wales, United Kingdom

Address

Save Event: Jennifer Taylor

I've seen this

People who have saved this event:

close

Jennifer Taylor works with film and live performance to create absurd scenarios that explore ritualistic behaviour and obscure ceremonial practices.

About

Jennifer Taylor works with film and live performance to create absurd scenarios that explore ritualistic behaviour and obscure ceremonial practices. She uses abandoned structures in remote landscapes as found stage sets. Ancient Neolithic burial chambers and obscure towers in Wales provide surreal, displaced settings that bring a sense of post-apocalyptic degeneration.

You will have a chance to see one of her performances at an exhibition closing event on the 14 July at 7.30pm. If you are interested in taking part in the performance, please get in touch. 

Mae Jennifer Taylor yn gweithio gyda ffilm a pherfformiad byw i greu senarios absẃrd sy’n archwilio ymddygiad defodol ac ymarferion seremonïol astrus. Mae’n defnyddio hen strwythurau mewn tirweddau anghysbell fel setiau llwyfan parod. Mae siambrau claddu Neolithig hynafol a thyrrau rhyfedd yng Nghymru yn darparu gosodiadau swreal, dadleoledig sy’n creu teimlad o ddirywiad ôl-apocolyptaidd.

 Cewch gyfle i weld un o’i pherfformiadau mewn digwyddiad cloi’r arddangosfa ar 14 Gorffennaf am 7.30yh. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â ni

Art form Toggle

Curators

Helena Turgel

Exhibiting artists

Jennifer Taylor

Related events

Conversation

Have you been to this event? What do you think? Join the discussion here!
Remember, you can include links to your instagram pictures and to videos.