Exhibition

Geraint Evans: A Hermit in Suburbia

24 Apr 2015 – 9 May 2015

Regular hours

Saturday
12:30 – 17:30
Wednesday
12:30 – 17:30

Cost of entry

Free

Save Event: Geraint Evans: A Hermit in Suburbia

I've seen this

People who have saved this event:

close

ArcadeCampfa

Cardiff, United Kingdom

Event map

About

Geraint Evans A Hermit in Suburbia 24.04.15 – 9.05.15.

Opening: Thursday 23 April.6 – 8pm. Wed – Sat. 12.30 – 5.30

Geraint Evans is interested in the ways in which we perceive, encounter and experience the natural world and read it as landscape. His figurative paintings employ a stylized pictorial language to explore the idea that landscape is largely a social and cultural construct, responding to the writer W J T Mitchell’s observation that: “Landscape is a natural scene mediated by culture.”

His work depicts manicured or fabricated gardens and parks, shopping malls and suburban green belts, national parks and theme parks. The fictional protagonists that populate these landscapes include heavy metal campers, nudist hikers and ornamental hermits.

Geraint is interested in both the hybridized space in which the built and natural environments meet and in our complex perception of the wilderness. The effect of ever evolving technologies and mass tourism on our relationship with the natural world is another important aspect of his practice.

Geraint Evans grew up in Swansea and studied at Manchester Polytechnic and the Royal Academy Schools, graduating in 1993. His solo exhibitions include Newport Museum and Art Gallery, Wales 2012; Wilkinson Gallery, London 2000 and 2004; Chapter, Cardiff 2001; Glynn Vivian, Swansea 2002 and CASA, Salamanca, Spain 2003.

His work has been included in group exhibitions at Monash University, Melbourne, Australia 2013; CAST, Hobart, Tasmania 2012; The Lion and Lamb, London 2013; Ceri Hand Gallery, Liverpool 2011; Shanghai Art Gallery China 2010; Seongnam Art Centre, Korea 2010; ICA, University of Pennsylvania USA 2007; The City Gallery, Prague 2004 and The Approach, London 2003 and 1999.

Geraint has been a resident artist at the Banff Centre for the Arts, Canada and, in 2003 received a Pollock-Krasner Foundation Award and the Berwick Gymnasium Fellowship. He was awarded a prize at the John Moores Contemporary Painting Exhibition in 2008.

His work is held in the collections of Fondazione Morra Greco, Napoli; The British Embassy, Berlin; the Colas Foundation, France and the Ferens Art Gallery, Kingston-upon-Hull. He is currently the Acting Pathway Leader for BA Fine Art Painting at Wimbledon College of Arts, University of the Arts London.

 

****

Geraint Evans A Hermit in Suburbia. 24.04.15 - 9.05.15

Noson Agoriadol: Dydd Iau 23 Ebrill 6 – 8pm

Arcadecardiff: Mer – Sad 12.30 – 5.30

Mae Geraint Evans efo ddiddordeb yn y ffyrdd yr ydym yn canfod, yn dod ar draws a chael profiad o'r byd naturiol a'i ddarllen fel tirwedd. Mae ei baentiadau ffigurol cyflogi iaith darluniadol arddulliedig i archwilio'r syniad bod tirwedd lluniad cymdeithasol a diwylliannol yn bennaf, gan ymateb i'r awdur arsylwi WJT Mitchell bod: ". Tirwedd yn olygfa naturiol gyfryngu gan ddiwylliant"

Mae ei waith yn darlunio gerddi taclus neu ffug a pharciau, canolfannau siopa a gwregysau gwyrdd maestrefol, parciau cenedlaethol a pharciau thema. Mae'r prif gymeriadau ffuglennol sy'n poblogi'r tirweddau hyn yn cynnwys gwersyllwyr metel trwm, cerddwyr noeth a meudwyaid addurniadol.

Mae Geraint yn ymddiddori yn y gofod cymysgrywaidd lle mae'r amgylcheddau adeiledig a naturiol yn cyfarfod ac yn ein canfyddiad cymhleth yr wylltineb. Erioed mae effaith o datblygu technolegau a thwristiaeth mas ar ein perthynas â'r byd naturiol yn agwedd bwysig arall o'i waith.

Tyfodd Geraint Evans i fyny yn Abertawe ac astudiodd ym Manceinion Polytechnig ac yr Ysgolion yr Academi Frenhinol, gan raddio yn 1993. Mae ei arddangosfeydd unigol yn cynnwys Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Cymru 2012 Casnewydd; Oriel Wilkinson, Llundain 2000 a 2004; Chapter, Caerdydd 2001; Glynn Vivian, Abertawe 2002 a CASA, Salamanca, Sbaen 2003.

Mae ei waith wedi cael ei gynnwys mewn arddangosfeydd grŵp ym Mhrifysgol Monash, Melbourne, Awstralia 2013; CAST, Hobart, Tasmania 2012; Y Llew a'r Oen, Llundain 2013; Oriel Ceri Hand, Lerpwl 2011; Oriel Gelf, Shanghai China 2010; Canolfan Celf Seongnam, Korea 2010; ICA, Prifysgol Pennsylvania UDA 2007; Mae'r Oriel City, Prague 2004 a Yr Ymagwedd, Llundain 2003 a 1999.

Mae Geraint wedi bod yn artist preswyl yng Nghanolfan Banff ar gyfer y Celfyddydau, Canada ac, yn 2003 derbyniodd Wobr Sefydliad Pollock-Krasner a'r campfa Cymrodoriaeth Berwick. Dyfarnwyd gwobr yn yr Arddangosfa Peintio Cyfoes John Moores yn 2008.

Mae ei waith yn cael ei gynnal yn y casgliadau o Fondazione Morra Greco, Napoli; Llysgenhadaeth Prydain, Berlin; Sefydliad cola, Ffrainc a'r Oriel Gelf Ferens, Kingston-upon-Hull. Ar hyn o bryd ef yw Arweinydd Llwybr Dros Dro ar gyfer Paentio BA Celfyddyd Gain yn Coleg Wimbledon y Celfyddydau, Prifysgol y Celfyddydau Llundain.

Exhibiting artistsToggle

Geraint Evans

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.