Exhibition

Elys John: Untitled Street

26 Aug 2015 – 12 Sep 2015

Regular hours

Wednesday
12:30 – 17:30
Saturday
12:30 – 17:30

Cost of entry

Free

Save Event: Elys John: Untitled Street

I've seen this

People who have saved this event:

close

ArcadeCampfa

Cardiff, United Kingdom

Address

Directions via Google Maps Directions via Citymapper
Event map

The exhibition is based on the built enviroment in the Splott Area of Cardiff. John has been creating art work based on the Splott Tremorfa ward for the past 10 years and the exhibition will feature some of that work.

About

For many years he has been practising with digital modelling as a artists medium. To date all the work produced has been printed, a 2D representation.

With access to digital fabrication, utilising the cloning technology of 3d printing and 2D CAD Cutting John is developing a new peice of work

For the show at Arcade Cardiff he will be creating a physical 3D 'Artist' representation of the street where he lived for 20 years.

During the show he will be developing further the artwork, with the help of a 3D printer, making further additions to the context.

Computer replication and duplication have always figured strongly in his art work and this show brings that narrative into anew period of physicality.

Elys John: Untitled Street
26/08/15 - 12/09/15
Noson Agor 27/08/15. 6 - 8:00.
Agorwch Mercher - Sad 12.30-5.30

Mae'r arddangosfa yn seiliedig ar y awyrgylch a adeiladwyd yn Ardal Sblot, Caerdydd. Mae John wedi bod yn creu gwaith celf sy'n seiliedig ar y ward Sblot Tremorfa am y 10 mlynedd diwethaf a bydd yr arddangosfa'n cynnwys rhywfaint o'r gwaith hwnnw.

Am flynyddoedd lawer mae wedi bod yn ymarfer gyda modelu digidol fel cyfrwng artistiaid. Hyd yma mae yr holl waith a gynhyrchwyd wedi ei hargraffu gan ddefnyddio  cynrychiolaeth 2D.

Gyda mynediad i gwneuthuriad digidol, gan ddefnyddio'r dechnoleg clonio o argraffu 3d a 2D Torri CAD Mae John yn datblygu ddarn newydd o waith

Ar gyfer y sioe yng Arcade Cardiff bydd yn creu cynrychiolaeth corfforol 'Artist' 3D y stryd lle bu'n byw am 20 mlynedd.

Yn ystod y sioe bydd yn datblygu’n  ymhellach y gwaith celf, gyda chymorth argraffydd 3D, gan wneud ychwanegiadau pellach i'r cyd-destun.

Mae dyblygu Cyfrifiadurol a dyblygu bob amser wedi cyfrifedig yn gryf yn ei waith celf ac mae’r sioe hon yn dod â naratif mewn i gyfnod newydd ffisegol.

 

Exhibiting artistsToggle

Elys John

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.