Exhibition

Zofia Pałucha, Krystian Truth Czaplicki – Apocalips

6 Apr 2019

Event times

8pm-1am

Save Event: Zofia Pałucha, Krystian Truth Czaplicki – Apocalips

I've seen this

People who have saved this event:

close

An exhibition about the fluidity of the human psyche, about the contemporary expression of emotions and the illusory image of reality. An exhibition about intimacy, distance and the beginning of spring.

About

Title / Tytuł wystawy: Apocalips
Authors / Autorzy: Zofia Pałucha, Krystian Truth Czaplicki
Curator / Aranżer: Kamil #2
06.04.2019, 20:00-24:00
| introduction by grace | wstęp, co łaska |
Galeria Śmierć Człowieka, Warszawa
ul. Pytlasińskiego 20/16

[EN] Apocalypse and mouth, love and crisis, end of relationship, end of world. Apocalypse is the first joint exhibition of Zosia and Krystian. Drawings and objects telling about being together and separately, about closeness and loneliness, about euphoria, adrenaline and fear. An exhibition about the fluidity of the human psyche, about the contemporary expression of emotions and the illusory image of reality. An exhibition about intimacy, distance and the beginning of spring.

Zofia Pałucha was born in 1993 in Częstochowa. Graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She lives and works in Warsaw. Her works have been shown in Poland, the Czech Republic, Germany and Taiwan.

Krystian Truth Czaplicki was born in 1984 in Wrocław, lives and works in Wrocław.
He has collaborated with Bergen Kunsthall in Norway, the Vasarely Museum in Budapest, the Zachęta National Gallery of Art and Mest Brno's Dum Umeni in the Czech Republic.

[PL] Apokalipsa i usta, miłość i kryzys, koniec związku, koniec świata. Apocalips to pierwsza wspólna wystawa Zosi i Krystiana. Rysunki i obiekty opowiadające o byciu razem i osobno, o bliskości i samotności, o euforii, adrenalinie i strachu. Wystawa o płynności ludzkiej psychiki, o współczesnym wyrażaniu emocji i o iluzorycznym obrazie rzeczywistości. Pokaz o intymności, zdystansowaniu i początkach wiosny.

Zofia Pałucha ur. w 1993 roku w Częstochowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Jej prace do tej pory pokazywane były w Polsce, Czechach, Niemczech oraz na Tajwanie.

Krystian Truth Czaplicki ur. w 1984 we Wrocławiu, mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Współpracował m.in. z Bergen Kunsthall w Norwegii, Muzeum Vasarely’ego w Budapeszcie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki czy Dum Umeni Mesta Brna w Czechach.

_____
TWILIGHT OF MAN, THE DAWN OF ART
The leading concept of the gallery Śmierć Człowieka (Death of Man) is the “prealism” (the upcoming reality), dehumanisation in arts (pure, agency of nothingness), alienation and nihilism (agency of nothingness), that why we leave without explanation what exactly is going to happen there.

ZMIERZCH CZŁOWIEKA, ŚWIT SZTUKI
Ideą przewodnią galerii Śmierć Człowieka jest "prealizm" (nadchodząca rzeczywistość), dehumanizm w sztuce (czysta, odczłowieczona twórczość), alienacja i nihilizm (sprawczość niczego), dlatego też pozostawiamy bez wyjaśnień, z czym właściwie będzie się miało do czynienia.

Curated by artist Kamil #2 (https://kno2.xyz)
https://instagram.com/smiercczlowieka/
https://smierc.cz

What to expect? Toggle

Curators

Kamil #2

Exhibiting artists

Krystian „Truth” Czaplicki

Zofia Pałucha

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.