Talk

Women in Print // Merched mewn Print

29 Oct 2016

Event times

10am - 4pm

Cost of entry

£45

Oriel Wrecsam

Wrexham
United Kingdom, United Kingdom

Address

Save Event: Women in Print // Merched mewn Print

I've seen this

People who have saved this event:

close

A day of talks surrounding everyday food in print since 1920. // Diwrnod o sgyrsiau sy'n ymwneud â bwyd bob dydd mewn print ers 1920.

About

A day of talks surrounding everyday food in print since 1920.

Speakers include:

Elisabeth Luard - award winning food writer, journalist and broadcaster who often illustrates her own work. Books include ‘A Cooks Year in A Welsh Farmhouse’ and ‘Squirrel Pie and other stories’.

Ellie Byrne – Lecturer and writer, publications include two books : Homi K. Bhabha and Deconstructing Disney.
Desdemona McCannon – Lecturer, freelance illustrator, writer and designer.

Elisa Oliver – Lecturer in Art History

Jane Audas - freelance digital producer, writer and curator...

Jojo Tulloh - food editor of current affairs magazine, The Week. Publications include two books: ‘East End Paradise & Freshly Picked’ and ‘Modern Peasant’
Ticket Price £45
includes a bread and cheese lunch and afternoon tea.

To book contact Oriel Wrecsam 01978 292093 // oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk
…………………………………………………………………………

Dorothy Hartley, the author of `Food in England' and 'Made in England' lived in Froncysyllte, near Llangollen, for most of her life. Her books are practical manuals for traditional skills associated with the home and the kitchen, but are also a form of social history, calling into notice the food that has been cultivated and prepared by people for their everyday domestic life.
The legacy of writers such as Hartley can be seen in the work of Florence White, Patience Gray, Alice B Toklas, Elisabeth Luard, Elizabeth David, Jane Grigson, Jocasta Innes, JoJo Tulloh and Hattie Ellis. Their writing champions the kind of food made for friends and family in the home.
The design and illustration of these books is a large part of their appeal and this was brought to a mass audience through publishers such as Penguin, Faber, Persephone Books.
The Women in Print Chapbooks and a specially commissioned print work by Alice Patullo will be available.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Diwrnod o sgyrsiau sy'n ymwneud â bwyd bob dydd mewn print ers 1920.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Elisabeth Luard - awdur bwyd arobryn, newyddiadurwr a darlledwr sy'n aml yn darlunio ei gwaith ei hun. Mae llyfrau yn cynnwys 'A Cook’s Year in a Welsh Farmhouse’ a ‘Squirrel Pie and other stories’.

Ellie Byrne - Darlithydd a llenor, mae ei chyhoeddiadau yn cynnwys dau lyfr: Homi K. Bhabha a Deconstructing Disney.
Desdemona McCannon - Darlithydd, darlunydd llawrydd, awdur a dylunydd.

Elisa Oliver - Darlithydd mewn Hanes Celfyddyd
Jane Audas - cynhyrchydd digidol llawrydd, awdur a churadur

Jojo Tulloh - golygydd bwyd cylchgrawn materion cyfoes, The Week. Mae cyhoeddiadau yn cynnwys dau lyfr: ‘East End Paradise & Freshly Picked’ a ‘Modern Peasant’

Pris Tocyn £45 yn cynnwys cinio bara a chaws a the’r prynhawn.
I archebu, cysylltwch ag Oriel Wrecsam 01978 292093 // oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk
…………………………………………………………………………

Roedd Dorothy Hartley, awdures ‘Food in England'’ a ‘Made in England’ yn byw yn y Fron, ger Lloegr, ran helaethaf ei bywyd. Creodd hi lawlyfrau ymarferol ar gyfer sgiliau traddodiadol y cartref a’r gegin, ond maen nhw hefyd yn fath o hanes cymdeithasol, gan dynnu sylw at y bwyd a baratowyd gan bobl gyffredin ar gyfer eu bywyd bob dydd.

Gwelir dylanwad awduron megis Hartley yng ngwaith Florence White, Patience Gray, Alice B Toklas, Elizabeth David, Jane Grigson, Jocasta Innes, Jo Jo Tulloh a Hattie Ellis, i enwi dim ond rhai. Mae eu hysgrifennu’n hyrwyddo’r math o fwyd a baratowyd ar gyfer ffrindiau a theulu yn y cartref.

Daeth dyluniad a lluniau’r llyfrau hyn i sylw cynulleidfa eang drwy gyhoeddwyr megis Penguin, Faber a Persephone.

Bydd llyfrau Merched mewn Print a gwaith a gomisiynwyd yn arbennig gan Alice Patullo ar gael.http://www.facebook.com/events/282833925433115/

What to expect? Toggle

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.