Exhibition

Tim Rudman: 'Gwlad yr Iâ, Llonyddwch Anesmwyth / Iceland, an Uneasy Calm

15 Sep 2018 – 11 Nov 2018

Event times

Gallery / Oriel 2.
9:00am - 11:00pm

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth, United Kingdom

Address

Save Event: Tim Rudman: 'Gwlad yr Iâ, Llonyddwch Anesmwyth / Iceland, an Uneasy Calm

I've seen this

People who have saved this event:

close

‘Iceland, an Uneasy Calm’ is a series of photographs taken in Iceland over eight years by Tim Rudman.

Cyfres o ffotograffau yw 'Gwlad yr Iâ, Llonyddwch Anesmwyth / Iceland, an Uneasy Calm’ a gymerwyd yng Ngwlad yr Iâ dros wyth mlynedd gan Tim Rudman.

About

An exhibition of handmade duo-toned silver gelatine black and white prints, printed in a traditional darkroom from negatives taken in Iceland over a period of eight years.

“Iceland, 'The Land of Fire and Ice’, has a strong and omnipresent ‘Middle Earth’ feel to it, where brooding skies accentuate the dramatic and sometimes eerie landscape where trolls lurk at night and get turned to stone by daylight. It is a land of myth and magic, of fearsome subterranean power and spectacular scenery”. Tim Rudman.

-

Arddangosfa o brintiau du a gwyn gelatin arian deu-arlliw a wnaethpwyd â’r llaw, wedi eu printio mewn ystafell dywyll draddodiadol o negatifau a gymerwyd yng Ngwlad yr Iâ dros gyfnod o wyth mlynedd.

Mae gan “Gwlad yr Iâ, ‘Gwlad y Tân a’r Iâ’, deimlad ‘Canol Daear’ cryf ac hollbresennol iddi, lle mae wybrennau bygythiol yn pwysleisio’r dirwedd ddramatig ac weithiau iasol lle mae ellyllon yn stelcian yn y nos ac yn troi’n garreg yng ngolau dydd. Mae’n wlad y myth a’r hudol, grym tanddaearol arswydus a golygfeydd ysblennydd”. Tim Rudman.

Art form Toggle

Exhibiting artists

Tim Rudman

Conversation

Have you been to this event? What do you think? Join the discussion here!
Remember, you can include links to your instagram pictures and to videos.