Exhibition

Simon Fenoulhet | ORBIT

2 Dec 2017 – 14 Jan 2018

Event times

Monday: 5pm-8pm (10am-8pm on School Holidays)
Tuesday: 10am-8pm
Wednesday: 10am-8pm
Thursday: 10am-8pm
Friday: 10am-8pm
Saturday: 10am-8pm
Sunday: 12pm-8pm

Cost of entry

Free| Am Dimm

Save Event: Simon Fenoulhet | ORBIT

I've seen this

People who have saved this event:

close

Oriel Mwldan

Cardigan
Wales, United Kingdom

Event map

Join us for an opening event with a talk from the artist on Saturday 2 December at 4pm | Ymunwch â ni am ddigwyddiad agoriadol gyda chyflwyniad gan yr artist ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr am 4yp.

About

In Simon Fenoulhet’s work, light is often the medium and sometimes the subject, but always the main consideration. Often using readymade objects and materials, Fenoulhet’s art is a reworking of the everyday, finding unexpected visual properties in objects.

We have grown accustomed to high levels of illumination in our homes and places of work, his work demonstrates the artist’s interest in the ability of light to reveal unusual things about the world.

Yng ngwaith Simon Fenoulhet, golau yw’r cyfrwng yn fynych ac weithiau’r pwnc, ond bob tro'r brif ystyriaeth. Yn fynych gan ddefnyddio eitemau a deunyddiau parod, mae celf Fenoulhet yn ail-weithio’r beunyddiol, gan ddarganfod rhinweddau gweledol annisgwyl o fewn eitemau.

Rydym wedi cyfarwyddo â lefelau uchel o oleuni yn ein cartrefi a gweithleoedd, mae ei waith yn arddangos diddordeb yr artist mewn gallu goleuni i ddatgelu pethau anghyfarwydd am y byd

Exhibiting artistsToggle

Simon Fenoulhet

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.