Exhibition

Seven Painters

30 Oct 2015 – 14 Nov 2015

Regular opening hours

Friday
10:00 – 18:00
Saturday
10:00 – 18:00
Sunday
10:00 – 18:00
Tuesday
10:00 – 18:00
Wednesday
10:00 – 18:00
Thursday
10:00 – 18:00

Cost of entry

Free

ArcadeCampfa

Cardiff, United Kingdom

Address

Save Event: Seven Painters

I've seen this

People who have saved this event:

close

A group exhibition of internationally exhibiting painters from around the UK.

About

'Seven Painters', curated by Brendan Lancaster, opens Friday the 30th October.
Preview Friday 30/10/15. 18:00 - 20:00.

Showing new work by seven artists: 
Kiera Bennett
Hannah Campion
Emma Cousin
Gordon Dalton
Aly Helyer
Brendan Lancaster
Erin Lawlor

This exhibition brings together artists who have shown widely in the UK and abroad, and though sharing some previous connections, are showing together for the first time.

These works begin with, and respond to, a wide variety of sources and prompts. From hurried doodles to overheard remarks, from a detail from Cezanne, to geometric pattern to ink stains or the transformation of a previously abandoned work.
Experience is recorded, translated, ploughed over. An arm becomes a curve, a lake becomes a vibrating jelly of light, a painted surface becomes a painted sculpture, a snippet of remembered conversation becomes … a clip-on earring seen too close.
Idea becomes paint. Paint becomes form. Form becomes idea. The artists are making up their own rules as they go along, until something sticks, and sizzles.

“If all goes well, the painting talks back; in the final instance, that is probably what remains so endless, and endlessly fascinating” -Erin Lawlor

Arcadecardiff is open Wednesday - Saturday 12:30 - 17:30
Show on until Saturday 14/11/15.

...

Mae'r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd artistiaid sydd wedi dangos yn eang yn y DU a thramor, ac er bod rhannu rhai cysylltiadau blaenorol, maen’t yn dangos ei gilydd am y tro cyntaf.

Mae'r gwaith yn ddechrau, ac ymateb i, mae amrywiaeth eang o ffynonellau a awgrymiadau. O rols brysiog i sylwadau glywed, o fanylion gan Cezanne, i batrwm geometrig i staeniau inc neu trawsnewid o waith wedi'u gadael yn flaenorol.
Mae profiad yn cael ei gofnodi, cyfieithu, ac aredig drosodd. Braich yn dod yn gromlin, llyn yn dod yn jeli dirgrynol o olau, arwyneb paentio yn dod yn cerflun paentio, snipet o sgwrs cofio sy’n dod ... clustws clip-on yn ei gweld yn rhy agos.
Syniad yn dod yn paent. Paent yn dod yn ffurflen. Ffurflen yn dod yn syniad. Mae'r artistiaid yn gwneud eu rheolau eu hunain wrth iddynt fynd ymlaen, nes bod rhywbeth yn sislo ac ffyn.

"Os bydd popeth yn mynd yn dda, mae'r paentiad yn sgyrsio yn ôl; yn y lle olaf, mae'n debyg bod yr hyn s’yn parhau i fod mor ddi-ddiwedd, ac yn ddi-ddiwedd diddorol." -Erin Lawlor

Mae Arcadecardiff ar agor Dydd Mercher - Dydd Sadwrn 12:30 - 17:30
Mae'r sioe yn gorffen 14/11/15

What to expect? Toggle

Curators

Brendan Lancaster

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.