Event

PARAMETERS

9 Mar 2015 – 14 Mar 2015

Regular hours

Wednesday
12:30 – 17:30
Saturday
12:30 – 17:30

Cost of entry

Free

ArcadeCampfa

Cardiff, United Kingdom

Address

Save Event: PARAMETERS

I've seen this

People who have saved this event:

close

Parameters
9.3 - 14.3
Temmah

‘Parameters’, an experimental
performance with an exoskeleton
Painting performances daily 12-2pm
Video installation/open event 13.3, 6-8pm
temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

About

TEMMAH
Paramedrau.
9.3 - 14.3
TEMMAH

PARAMEDRAU
Perfformiad peintio gyda Exoskeleton/ Dogfennaeth Fideo a Digwyddiad Agored.Amseroedd Perfformiad

09.03.15 - 12.03.15. 12 - 2pm.
Digwyddiad agoriadol13.03.15 6 - 8pm
temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Datganiad Artist:
Perfformiad arbrofol gan ddefnyddio  allsgwerbwd gyda  6 fraich, yn sownd ynghyd â asgwrn cefn sbring plygiedig gyda brwsys wedi ei bolltio at ddiwedd y breichiau sy'n cael eu trochi mewn i bedwar bwced o emwlsiwn llwyd ac yna mewn symudiadau corfforol sydd yn cael ei ystumio fydd yr allsgwerbwd yn cymhwyso’r  paent syth a’r  waliau ty fewn safle siop  yr arcêd.

 'Fel mae un yn wisgo’r allsgerbwd  maen’t  yn ailgyfarfod allu  mudiad yr corff dynol ac ei  gallu i wneud digrifwyr cywrain, hefyd sut mae'r corff yn cael ei orfodi i ailddiffinio ei baramedrau efo’r  integreiddiad hwn a’r groen newydd yma’.

Mewn diwylliant gorllewinol cyfoes nid yw'n cael ei ystyried yn anarferol i gyfathrebu yn unig wrth  ddefnyddio dull o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, e-bost neu ffonau symudol. Drwy'r dulliau hyn mae  cyfathrebu wedi dod yn fwy hygyrch; ond mewn ddefroai datblygiad technolegol  mae rhai synhwyrau yn ddod i darfod ar y ffyrdd newydd o gyfathrebu, megis cyffwrdd ac arogli, (cyswllt wyneb i wyneb). Mae'r perfformiad hwn yn anelu i arbrofi gyda paramedrau y corff dynol a'i hymwybyddiaeth o'r prostheteg a'r argraffnod adnabyddadwy sy'n cyseinio ar ein hamgylchedd.

Artists statement
An experimental performance with 6 exoskeleton arms, attached together with a bendable sprung backbone with brushes bolted to the end of the arms that are dipped in to four buckets of Grey matt-emulsion and then in gestured body movements the exoskeleton applies the paint directly to the walls of the arcade shop space.

‘When wearing this exoskeleton one is reacquainted with the ability of the movement the human body and its capability to make elaborate jesters, also how the body is forced to redefine its parameters with the integration of this new found skin’.

In contemporary western culture it is not deemed unusual to communicate only using the means of social networking sites, email or mobile phones. Through these means communication has become more accessible; however there are some senses in the wake of technological advancement which are becoming obsolete to communication, such as touch and smell, (face to face contact). This performance aims to experiment with the human body’s parameters and its awareness of the prosthetics' and the identifiable imprint that resonates upon our environment.

 

Exhibiting artists

Rebecca Jayne Hammet

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.