Exhibition

Marta Niedbał, Marceli Adamczyk – Home Fire

22 Feb 2019

Event times

22.02.2019, 20:00-24:00

Address

Save Event: Marta Niedbał, Marceli Adamczyk – Home Fire

I've seen this

People who have saved this event:

close

Niedbał, who works on the borderline of art, design and collective practices, will show carpets for coexistence. It will be complemented by Adamczyk's objects that look like 3D sculpting.

About

Title / Tytuł wystawy: Ognisko domowe.
Authors / Autorzy: Marta Niedbał, Marceli Adamczyk
Curator / Aranżer: Kamil #2
22.02.2019, 20:00-24:00
| introduction by grace | wstęp, co łaska | 
Galeria Śmierć Człowieka, Warszawa
ul. Pytlasińskiego 20/16

[EN] Let's meet in atmosphere of mutual trust. Let's warm up our thoughts and hearts. Let's sir up conversations and get closer to each other. Breathe deeply. The fire needs air!

They blur the borders, shift the centre of gravity. They appear for the first time together at this exhibition. There will be Marta carpets and Marceli's sculptures, art not only for looking at but also for touching.

Artists:
*Marta Niedbał
Activities on the borderline of art, design and collective practices. I am interested in how we facilitate everyday life and what mechanisms stand behind these choices. Presented Carpets for coexistence is a project filling such a gaps, related to the idea of ​​earthing and regeneration. Return to manual work as an antidote for cold screen light.

* Marceli Adamczyk
Children of artistic activity: painting, artistic fabric, new media and recently also sculpture. "When I was young and wasn’t capable of rationally explaining different things which I was a witness of, then I would look for explanation in existence of supernatural. I am still sticking to this. Otherwise how would I explain grumbling washing machine ,another sock loss or my last beer vanished from the fridge? I am convinced that in every house there are supernatural creatures, that are looking for revenge. This is a perfect time to become their friend.'''.

_____
The leading concept of the gallery Śmierć Człowieka (Death of Man) is the “prealism” (the upcoming reality), dehumanisation in arts (pure, agency of nothingness), alienation and nihilism (agency of nothingness), that why we leave without explanation what exactly is going to happen there.

Ideą przewodnią galerii Śmierć Człowieka jest "prealizm" (nadchodząca rzeczywistość), dehumanizm w sztuce (czysta, odczłowieczona twórczość), alienacja i nihilizm (sprawczość niczego), dlatego też pozostawiamy bez wyjaśnień, z czym właściwie będzie się miało do czynienia. 

Curated by artist Kamil #2 (https://kno2.xyz/)
https://instagram.com/smiercczlowieka/
https://smierc.cz/

[PL] Spotkajmy się w atmosferze wzajemnego zaufania. Rozgrzejmy wystudzone myśli i serca. Wzniecajmy rozmowy i zbliżajmy do siebie. Oddychajmy głęboko. Ogień potrzebuje powietrza!
Przyjdź! Razem jest cieplej.

Zacierają granice, przesuwają środki ciężkości. Na tej wystawie pojawiają się pierwszy raz razem. Będą dywany Marty i plastyczne rzeźby Marcelego, sztuka nie tylko do patrzenia ale i dotykania.

Artyści:
* Marta Niedbał
Działania na pograniczu sztuki, dizajnu i praktyk kolektywnych. Interesuje ją w jaki sposób ułatwiamy sobie codzienność i jakie mechanizmy stoją za tymi wyborami. Prezentowane Dywany dla współistnienia to praca wypełniająca takie szczeliny, powiązana z ideą uziemiania i regeneracji. Powrót do pracy manualnej jako antidotum dla zimnego światła ekranów. 

* Marceli Adamczyk
Dzieciny działalności artystycznej: malarstwo, tkanina artystyczna, nowe media a ostatnio również rzeźba. „Jak byłem mały i nie potrafiłem zrozumieć pewnych zdarzeń, których byłem świadkiem to tłumaczyłem je sobie istnieniem mistycznych mocy. W sumie, to nadal tak robię. Bo jak mam wytłumaczyć warczącą na mnie zmywarkę, zaginięcie kolejnej skarpetki albo to, że znowu wyparowało mi ostatnie piwo z lodówki. Myślę, że w każdym domu mieszkają jakieś mściwe istoty nadprzyrodzone.Najwyższa pora się z nim zaprzyjaźnić.’’

Strażnik ogniska,
Kamil #2

_____
Ideą przewodnią galerii Śmierć Człowieka jest "prealizm" (nadchodząca rzeczywistość), dehumanizm w sztuce (czysta, odczłowieczona twórczość), alienacja i nihilizm (sprawczość niczego), dlatego też pozostawiamy bez wyjaśnień, z czym właściwie będzie się miało do czynienia. 

Curated by artist Kamil #2 (https://kno2.xyz/)
https://instagram.com/smiercczlowieka/
https://smierc.cz/

Art form Toggle

Conversation

Have you been to this event? What do you think? Join the discussion here!
Remember, you can include links to your instagram pictures and to videos.