Exhibition

Güç ve Boşluk / Power and Oblivion

24 Oct 2014 – 6 Dec 2014

Daire Sanat

Istanbul
Istanbul, Turkey

Address

Save Event: Güç ve Boşluk / Power and Oblivion

I've seen this

People who have saved this event:

close

About

andan Öztürk "Güç ve Boşluk" isimli ilk kişisel sergisi ile 30 Ekim – 6 Aralık 2014 tarihleri arasında Daire Galeri'de izleyici ile buluşuyor.

Candan Öztürk'ün "Güç ve Boşluk" sergisindeki işleri, yanılsama üzerine kurulu düzenin oluşturduğu silik bireylere ve onların ruh hallerine odaklanıyor. Sergi isminde yer alan "güç" ve "boşluk" kelimeleri bize sunulan ile var olan arasındaki tezatlık yoluyla 'yapılandırılmış' kimliklere olan dikkati arttırıyor. İktidarın sembolü olarak "güç"; varlık, mutluluk, kusursuzluk ve özendirici bir hayatı da beraberinde vaat eder. Sanatçı herşeye sahip olanların sıklıkla düştüğü boşluk üzerinde durarak güç ve statünün, vaat ettiklerini her zaman beraberinde getirmediğine dikkat çekiyor.

Candan Öztürk, sergide yer alan çalışmalarında kullandığı görselleri eski dönemleri anlatan film sahnelerinden seçiyor. Bu kareler çoğunlukla ya karakterlerin boş bulunarak tüm zırhlarını kaldırmış oldukları, samimi hislerini dışavuran anlardan ya da dışarıya yansıtmak istedikleri göstermelik sahnelerden oluşuyor. Dolayısıyla sanatçı sergide dışavurum ile iç dünya arasındaki gelgitleri ve bu gelgitler arasındaki tezatlara da değiniyor.

Sanatçı dönem filmlerinden seçtiği görüntüler ile dünyanın sandığımız gibi hızla değişmediğini, her dönemin benzer süreçler ve deneyimler sunduğunu, insan tabiatının değişmezliğinin zaman içinde bize sürekli deja vu hissi yaşattığını ve evrenin kısır döngülerden ibaret olduğu duygusu üzerinde odaklanıyor. Sanatçının çalışmaları için kullandığı malzemenin geçirgenliği de değindiği konular ile uyum sağlıyor. Folyonun katman katman oluşu ve transparan yapısı anlatmak istediği yüzeysel kimlikler ve ruh halleri ile örtüşüyor. Sanatçının seçtiği film sahneleri ile folyo bantların naifliği ve geçirgen olan şeffaf yapısı görsel olarak birbirini tamamlıyor.

"Güç ve Boşluk", 30 Ekim – 6 Aralık 2014 tarihlerinde Salı-Cumartesi günleri 11.00 – 19.00 saatleri arasında Daire Galeri'de görülebilir.

Conversation

Have you been to this event? What do you think? Join the discussion here!
Remember, you can include links to your instagram pictures and to videos.