Exhibition

Family Love Art/ Familja Dashuria Arti

14 Apr 2018 – 22 Apr 2018

Event times

Daily 17:00-20:00

Cost of entry

free

DITART

Tirana
Tirana, Albania

Address

Save Event: Family Love Art/ Familja Dashuria Arti

I've seen this

People who have saved this event:

close

An American family chronicles life in their new home in Tirana through individual and collaborative artwork.

About

– English below –

Një familje amerikane tregon kronikën e jetës së tyre në shtëpinë e re në Tiranë ndërmjet veprave të artit individuale dhe të përbashkëta. Përshtypjet, sukseset dhe dështimet e tyre vijnë në jetë nëpërmjet zërave të ndryshëm. Xavier, 12 vjec, është konfident me bojën dhe vizat, Sebastian që është 9 ka dëshirë eksperimentimin me bojë, dhe Greta, më e vogla, 6 vjec, ka vizatuar disa karaktere interesante, dhe së bashku me prindërit e tyre, Breanne dhe Mark, ato do të prezantojnë një kombinim të disa veprave të bukura që kanë krijuar gjatë qëndrimit në Tiranë.

@Ditart (Mbështetur nga Ekphrasis Studio)/ Hapja Prill 14, 2018 @ 6 Pasdite & Prill 15-22 @ 5-8 Pasdite.

An American family chronicles life in their new home in Tirana through individual and collaborative artwork. Their impressions, successes and failures come to life through different voices. Xavier, 12 years old is confident with ink and line work, Sebastian who is 9 enjoys experiments in color, and Greta the youngest, 6 years old, has some really interesting characters she has drawn, and together with their parents Breanne and Mark, they will present a combination of beautiful artworks made during their stay in Tirana.

@Ditart (Supported by Ekphrasis Studio)/ Opening April 14, 2018 @ 6PM & April 15-22 @ 5-8PM.

What to expect? Toggle

Curators

Blerina Berberi

Kevin Tummers

Exhibiting artists

Sebastian Fraley

Breanne Fraley

Greta Fraley

Xavier Fraley

Mark Fraley

Taking part

Ekphrasis Studio

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.