Event

Art Vend: Round 4 Launch // Rownd 4 Lansiad

24 Sep 2016

Event times

6pm - 8pm

Cost of entry

Free // Am Ddim

Save Event: Art Vend: Round 4 Launch // Rownd 4 Lansiad1

I've seen this

People who have saved this event:

close

About

Oriel Wrecsam’s Art Vend project has been running since March 2015, and so far we have sold well over 2000 artworks for £1 each from vending machines in Wrexham, Cardiff, Edinburgh and Llandudno.
We are pleased to announce the launch of Round 4 on Saturday 24th September, 12 noon at Oriel Wrecsam (11 Chester Street, Wrexham LL13 8BE)

Join us for refreshments and to celebrate the latest round of brand new vend-able artworks including handmade books, ceramics, screen prints, drawings and more. Bring along some pound coins if you would like to buy!

Artists for round 4 are:
Eileen Evans
Emma Brown
Lesley Martin
Bethan Wyn Williams
Louisa Kitchin
Ffion Roberts Drakley...
Susan Plover
Helen Dennis
Heather Wilson
Carole King
Clare Harding
Dani Danaher
Estelle Woolley
Glenn Ibbitson
Jess Bugler
Judith Samuel
Ruth Cullis
Sara Jane Harper
Sharon Hall Shipp
Stephanie Brown
Wendy Dawson

Also taking place will be the Roald Dahl inspired Mischief March: (see link), and the WCBC Choir Festival: (see link).

//

Mae Prosiect Gwerthiant Celf Oriel Wrecsam wedi bod yn rhedeg ers mis Mawrth 2015, a hyd yn hyn rydym wedi gwerthu ymhell dros 2000 o weithiau celf am £1 yr un o beiriannau gwerthu yn Wrecsam, Caerdydd, Caeredin a Llandudno.
Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad Rownd 4 ar ddydd Sadwrn 24 Medi, am hanner dydd yn Oriel Wrecsam (11 Stryt Caer, Wrecsam LL13 8BE)
Ymunwch â ni am luniaeth ac i ddathlu’r rownd ddiweddaraf o weithiau celf newydd sbon gwerthadwy, gan gynnwys llyfrau wedi'u gwneud â llaw, cerameg, printiau sgrin, darluniau a mwy. Dewch â darnau arian punt os hoffech chi brynu!

Yr Artistiaid ar gyfer rownd 4 yw:
Eileen Evans
Emma Brown
Lesley Martin
Bethan Wyn Williams
Louisa Kitchin
Ffion Roberts Drakley
Susan Plover
Helen Dennis
Heather Wilson
Carole King
Clare Harding
Dani Danaher
Estelle Woolley
Glenn Ibbitson
Jess Bugler
Judith Samuel
Ruth Cullis
Sara Jane Harper
Sharon Hall Shipp
Stephanie Brown
Wendy Dawson

Cynhelir digwyddiad ‘Mischief March’ hefyd, wedi’i ysbrydoli gan Roald Dahl: (gweler y ddolen), a Gŵyl Gorawl CBSW: (gweler y ddolen).

Comments

Have you been to this event? Share your insights and give it a review below.